Nieuws

400 km akkerranden ingezaaid in Drenthe en Oost-Groningen voor schoner water

400 km akkerranden ingezaaid in Drenthe en Oost-Groningen voor schoner water

Deze maand zaaien deelnemers van het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’ de randen van hun akkers in met een mix van bloemen en grassen. Met deze randen vergroten de boeren de biodiversiteit aan de randen van de akker en willen daarmee het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag brengen. Aan het project doen meer dan 100 boeren mee uit Drenthe en Oost-Groningen. Samen zaaien ze met 2.000 kg zaaizaad 400 kilometer akkerrand in het hele gebied van waterschap Hunze en Aa’s.

In het gebied van waterschap Hunze en Aa’s leggen akkerbouwers die lid zijn van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) en Agrarische Natuur Drenthe (AND) akkerranden aan. Deze randen liggen met name op percelen met aardappels, graan of bieten langs sloten.

Inzaaien akkerrand langs sloot

Minder gewasbeschermingsmiddelen

Met het inzaaien van  akkerranden willen de boeren voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het water komen. Akkerranden dragen daar op twee manieren aan bij. Ze vormen een buffer tussen sloot en akker én ze zorgen voor nuttige insecten. Deze nuttige insecten dragen bij aan een natuurlijke plaagbestrijding, waardoor er minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt hoeven te worden.

De eerste resultaten zijn veelbelovend: Bij de ANOG, waar het project al wat langer loopt, zijn er deelnemers die afgelopen jaren minder of zelfs helemaal geen middelen om insecten te bestrijden hebben gebruikt. Aanleg van akkerranden is een stap naar een toekomstbestendige landbouw met minder gewasbeschermingsmiddelen.

Meer kennis

Deelnemers delen hun kennis en ervaringen met akkerranden in studiegroepen. De studiegroepen focussen zich op een onderwerp: Waterkwaliteit, natuurlijke plaagbestrijding of onkruidbeheersing. Zo ontwikkelen ze samen meer kennis over het effect en de teelt van akkerranden. En halen ze meer rendement uit randen.

Het project is onderdeel van het landelijke Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het project wordt uitgevoerd door: ANOG, AND in samenwerking met waterschap Hunze en Aa’s en de provincies Groningen en Drenthe