Mijn BoerenNatuur

Akkervarken

Akkervarken

Akkervarken

Binnen het project ‘Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag’ is in 2020 een proef gestart met akkervarkens. 

Hierbij is er gekeken naar het effect van akkervarkens op de aardappelopslag planten in het seizoen 2021. In 2021 zullen op dit perceel suikerbieten worden verbouwd. De proef is in 4 herhalingen aangelegd en de varkens (5) zullen circa 6 weken op het veld lopen. De duur en het aantal varkens is gebaseerd op een eerder uitgegeven rapport (exploring alternatives to control voluteer potatoes; bhanvdia et al. 2020). Bij aanvang van de proef en na afloop van de proef zal met behulp van een penetrologger gekeken worden of de akkervarkens een effect hebben op de bodemverdichting.

De eerste ervaringen zijn dat de varkens intensief in de bouwvoor wroeten op zoek naar aardappel. Opvallend is het gedrag van de varkens waaruit informatie kan worden gehaald waar tijdens het rooien van de aardappelen meer verliesknollen optreden. Behalve dat de varkens zwarte stroken waar geen aardappelen hebben gestaan overslaan, bezoeken ze juist intensief de aansluitrijen tussen twee rooiwerkgangen. Dit duidt erop dat hier een verhoogde concentratie aan verliesknollen achterblijft en geeft informatie waar de teler op moet letten bij het afstellen van de rooimachine.

Het verslag van het onderzoek is weergegeven in het Download Akkervarken-rapport