Mijn BoerenNatuur

Schoon erf, schoon water

Schoon erf, schoon water

Schoon erf, schoon water

Veel handelingen met gewasbeschermingsmiddelen vinden op het erf plaats, denk aan: vullen, reinigen en stallen van de veldspuiten en opslaan en reinigen van kisten. Erven zijn bijna altijd verhard, waarbij regenwater vaak afstroomt naar de sloot of het riool. Als gewasbeschermingsmiddelen op het erfoppervlak terechtkomen, is het risico groot dat de middelen tijdens een regenbui in de sloot terechtkomen. Een wasplaats met zuiveringsvoorziening kan dit voorkomen.

Hieronder vindt u een overzicht van (gesubsidieerde) maatregelen waarmee u het erf op uw bedrijf kunt verbeteren. Het overzicht is ter informatie. Heeft u interesse in één of meerdere gesubsidieerde maatregelen dan kunt u zich aan melden. Na aanmelding gaan we in gesprek over welke maatregelen u op uw erf kunt toepassen.

Op onderstaande maatregelen kan een subsidie aangevraagd worden van maximaal 40% tot een bedrag van € 10.000,- (per bedrijf).


Maatregelen voor zuiveringssystemen van afvalwater zonder restlozing

Maatregelen voor herinrichting erf en aanleg opvangvoorziening voor het tegengaan van erfafspoeling

  • Automatische kistenreiniger met opvang, recirculatie en desinfectie van het waswater
  • Erf opdelen in een vuil en een schoon deel. Het ‘vuile’ deel is de plek waar opslag, inweken, laden en transport van ontsmette bollen gebeurt. Het (regen)water van dit deel van het erf wordt opgevangen en gezuiverd. Het schone deel van het erf watert af op de sloot.
  • Meerkosten voor een opvanggoot met opvangtank op een bollentransportwagen
  • Maatwerk herinrichting erf en aanleg opvangvoorziening voor tegengaan erfafspoeling
  • Het overkappen van de was- en vulplaats, inclusief zijwanden
  • Aanleggen vloeistofdichte was- en vulplaats (incl. nulmeting-bodemonderzoek en certificaat van vloeistofdichtheid. Indien gewenst inclusief: slibvangput, olie-afscheider, buffertank)
  • Kuilvoeropslag met absorberende onderlaag of sleufsilo met gescheiden waterafvoer