Mijn BoerenNatuur

Helofytenfilters

Helofytenfilters

Helofytenfilters

Een helofytenfilter is een filter dat met behulp van vegetatie (zoals riet) afvalwater of van het land afstromend water zuivert van nutriënten, mest- en bodemdeeltjes. De filters kunnen geplaatst zijn op de walkant, langs of in de sloot. Hierdoor kunnen de uitvoeringsvormen van elkaar verschillen en is maatwerk mogelijk. De belangrijkste werkingsmechanismen zijn:

  • door bodembacteriën wordt stikstof omgezet in N2 gas (lachgas)
  • onopgeloste bestanddelen bezinken
  • fosfor (P) wordt vastgelegd in het slib
  • kalkrijke en ijzerhoudende grond bevorderen de vastlegging van fosfaat.

Daarnaast biedt de vegetatie een goed onderkomen voor allerlei dieren, zodat dit een positief effect heeft op de natuurlijke omgeving.

Meer informatie:

Toolbox – Toolbox Emissiebeperking (toolboxwater.nl)