Mijn BoerenNatuur

Droge bufferstroken

Droge bufferstroken

Droge bufferstroken

In het Drentse deel van het Waterschap Drents Overijsselse Delta kunnen agrariërs meerjarige bufferstroken aanleggen en beheren langs watervoerende watergangen. Het doel is om de waterkwaliteit te verbeteren. Melkveehouders, akkerbouwers en telers van intensieve gewassen kunnen meedoen. In totaal is er ruimte voor circa 250 km bufferstroken. Het project loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Geïnterreseerd? Geef u op via het aanmeldformulier!

In Drenthe ligt al 330 km bufferstroken via het agrarisch natuurbeheer. Bufferstroken worden niet bemest en niet behandelt met gewasbeschermingsmiddelen, daardoor wordt de belasting naar het oppervlaktewater én de directe omgeving beperkt. De meerjarige bufferstroken zijn mogelijk op grasland en bouwland en blijven t/m 2023 op dezelfde plek liggen. Voor de aanleg en beheer van bufferstroken ontvangt u een vergoeding.

Meer informatie vindt u in de beheerpakketten:

Meer achtergrondinformatie

Toolbox – Toolbox Emissiebeperking (toolboxwater.nl)

Bufferstrook op grasland. Niet bemesten stimuleert inheemse kruiden. Daar profiteren insecten van!