Mijn BoerenNatuur

Alle kennis op een rij

Alle kennis op een rij

Alle kennis op een rij

Een van de doelen van het project is kennis verzamelen over het beheer en effect van akkerranden. Dat heeft geleid tot drie factsheets over natuurlijke plaagbestrijding in aardappels, graan en bieten. In de factsheets staat informatie over natuurlijke plaagbestrijders. Ook beschrijft de factsheet een methode om een schadedrempel te bepalen. Van de factsheet over graan is de app IPM Toolbox gemaakt. Zo kun je nog makkelijker de schadedrempel direct in het veld bepalen, zonder pen, papier en rekenmachine.

Veldbijeenkomsten 2020

In de zomer van 2020 organiseerde AND drie veldbijeenkomsten over het beheer van akkerranden. Tijdens de bijeenkomsten deelden de leden van de studiegroepen en adviseurs hun ervaringen met elkaar. Later is een demonstratie over mechanische onkruidbeheersing georganiseerd, waar twee machines werden gepresenteerd. Lees in dit verslag de bevindingen van de veldbijeenkomsten en de demo. In het rapport van het Louis Bolk Instuut lees je meer over de akkerranden die zij afgelopen jaar gevolgd hebben voor het project.

Producten