Mijn BoerenNatuur

Agenda

wo 6 maart: Veldbijeenkomst groenbemesters/vanggewassen, Odoorn

Akkerbouwbedrijf de Jong: Bijeenkomst door WUR-onderzoekers over nut, noodzaak & risico's van een groenbemester/vanggewas.

Zaaizaad uitgifte categorie Water en leefgebied Dooradering

Op vrijdag 09 februari organiseren wij de zaaizaad-uitgifte-dag voor onze beheerders in de categorie Water en leefgebied Dooradering.

Weidevogelavond gebied drostendiep

De weidevogels zijn inmiddels op hun retour naar warmere oorden. Tijd om gezamenlijk het weidevogelseizoen te evalueren.

2 november 2023: Ledenavond

Op donderdagavond 2 november aanstaande organiseert Agrarische Natuur Drenthe in Restaurant Hofsteenge te Grolloo haar jaarlijkse Ledenavond. Andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom.

24 april 2023: Informatieavond GLB

RVO en provincie Drenthe organiseren een informatieavond over het nieuwe GLB. De avond zal gaan over de nieuwe ecoregeling, onder andere in relatie tot agrarisch natuurbeheer. Ook zal er ruimte zijn voor andere vragen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.