Mijn BoerenNatuur

Praktijkproef zomergerst

Praktijkproef zomergerst

Praktijkproef zomergerst

In 2019 is gestart met de praktijkproef. Hieronder ziet u de foto impressie met een korte beschrijving van de bevindingen.

De mogelijkheden om onkruid in zomergerst mechanisch te beheersen zijn in 2019 getest middels deze proef. Variabele factor hierin was de rijafstand van 12,5 cm (links) en 25 cm (rechts).

Het was niet mogelijk om de gerst helemaal onkruid vrij te houden. In 2019 zagen we na een korte periode van neerslag snelle ontwikkeling van de aar, waardoor verdere onkruidbeheersing met CombCut niet meer mogelijk was. In 2020 kon de CombCut ook niet succesvol worden ingezet. Het gebruik van de CombCut berust op principe waarbij lengte en dikte verschil tussen cultuurgewas en onkruiden aanwezig is, waardoor de onkruiden kunnen worden afgesneden. Zowel in 2019 als in 2020 was hier geen geschikt moment voor.

De onkruid ontwikkeling in zomergerst vertoonde plaatselijk sterke verschillen die niet behandelingsspecifiek waren.

Bevindingen

In deze Download FS-Nr vindt u de effecten van zaaiafstand, zaaidichtheid, type en timing van mechanische onkruidbestrijding op onkruidbeheersing in zomergerst.