Bufferstroken

Bufferstroken

Bufferstroken

Drift en afspoeling zijn routes waarlangs ongewenste stoffen in de sloot terecht kunnen komen. Percelen slim inrichten kan dit verminderen. Effectieve maatregelen zijn: het aanleggen van bufferstroken, natuurvriendelijke oevers, helofytenfilters en infiltratiegreppels. Bufferstroken stimuleren ook de functionele biodiversiteit in en rond het perceel. De insecten die op de bloeiende kruiden afkomen, dragen bij aan natuurlijke plaagbestrijding en zijn voedsel voor vogels.

Lees hier meer over de maatregelen: