Mijn BoerenNatuur

Informatie voor beheerders

Informatie voor beheerders

Agrarisch natuurbeheer en de gecombineerde opgave

Het is belangrijk dat de registratie van het agrarisch natuurbeheer overeenkomt met uw perceelregistratie bij RVO. Dit voorkomt fouten en kortingen voor u en/of Agrarische Natuur Drenthe. De volgende drie zaken helpen u daarbij:

  • Geef de machtiging 'perceelsgegevens leveren aan' af in mijn.rvo.nl. Hierdoor kunnen we de intekening van het agrarisch natuurbeheer laten aansluiten op uw bedrijfsperceel. In het stappenplan staat beschreven hoe u de machtiging afgeeft.
  • U kan de intekening van het agrarisch natuurbeheer overnemen in uw perceelregistratie, zie handleiding of bekijk het filmpje.
  • Zorg voor de juiste gewascode bij uw agrarische natuurbeheer. In dit overzicht voor 2024 vindt u welke gewascode past bij welk beheerpakket.

Melden uitgevoerd beheer

Heeft u beheer uitgevoerd aan landschapselementen of voor pakketten ruige mest en bodemverbetering. Geef dit binnen 7 dagen na uitvoeringsdatum aan ons door. Dit kan door in te loggen op mijnboerennatuur.nl. Komt u er niet uit? Gebruik de handleiding of neem contact op met uw gebiedscoördinator.

Wijzigingen bedrijfsgegevens en agrarisch natuurbeheer

Heeft u wijzigingen in uw bedrijfsgegevens of uw agrarische natuurbeheer bijvoorbeeld door verkoop, neem dan contact op met uw gebiedscoördinator.

Beheerovereenkomst en procedures