Mijn BoerenNatuur

Transitie landbouw

Transitie landbouw

Transitie landbouw

Het Drentsche Aa-gebied bestaat uit bijna net zoveel landbouw als natuur. In 2021 is er een programma voor het leveren van een kwaliteitsimpuls van start gegaan, waar ook de landbouw zijn rol in speelt. Samen met het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) onderzoeken akkerbouwers en veehouders waar en hoe de biodiversiteit in de natuur én op de aangrenzende landbouwgrond beter op elkaar kan aansluiten.

Wat is transitie landbouw? Voor boeren in het gebied is uiteraard belangrijk om een gezonde levende bodem te creëren. Waar mogelijk kunnen maatregelen bijdragen aan het behouden en verbeteren van vogel- en insectenpopulaties. Akkerbouwers gaan goed kijken naar een optimale vruchtwisseling en mogelijke nieuwe gewassen, rekening houdend met economisch perspectief. Voor veehouders is het van belang om blijvend grasland mét kruiden in goede conditie te houden, voor het leveren van de gewenste productie.

Gesteund door Agrarische Natuur Drenthe zetten twee projectleiders hier hun schouders onder.

Projectleiders:

  • Geertje Enting (06-55766883)
  • Sikke Meerman

Deelrapportage: In gesprek over natuurinclusieve landbouw in het Drentsche Aa-gebied