Nieuws

Eindrapportage natuurlijke plaagbestrijding eikenprocessierups

Eindrapportage natuurlijke plaagbestrijding eikenprocessierups

Voor het vierde jaar onderzocht stichting Boermarke Wapserveen maatregelen om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden. Het gaat om een combinatie van maatregelen zoals, ophangen van nestkasten en inzaaien van bloemrijke bermen. De maatregelen stimuleren de aanwezigheid van vogels die de rupsen eten en insecten die de rupsen parasiteren.

Net als voorgaande jaren ziet de Boermarke dat de maatregelen effect hebben. Op de proeflocatie zijn meer vogels en insecten aanwezig dan op de controlelocatie. De nesten van de eikenprocessierups op de proeflocatie zijn kleiner en vertonen meer tekenen van natuurlijke predatie.

Ondanks het feit dat deze manier van beheersing goed werkt moet er rekening mee worden gehouden dat er altijd sprake zal zijn van nieuwe aanwas aan processierupsen op de proeflocatie vanwege migratie van de vlinders. Het doel van natuurlijke bestrijding is ook niet de eikenprocessierups uit te roeien, maar beheersbaar te houden op een natuurlijke wijze. Dit doel is ruimschoots gehaald!

Hier vindt u het volledige rapport en meer informatie over het project.