Mijn BoerenNatuur

Nieuws

Agrarische Natuur Drenthe heeft een nieuw logo

Agrarische Natuur Drenthe heeft een nieuw logo

Nieuw jaar, nieuw jasje.

In 2022 heeft BoerenNatuur in samenwerking met haar leden (40 agrarische collectieven waaronder Agrarische Natuur Drenthe) een nieuwe organisatie-strategie vastgesteld. Een van de speerpunten daarin is het verder vormgeven, door-ontwikkelen en versterken van zowel de collectieven als de landelijke vereniging BoerenNatuur.

Tijdens de presentatie van de vernieuwde organisatie-strategie is geopperd dat alle collectieven BoerenNatuur in hun naam gaan opnemen. Dan wordt duidelijk dat we bij elkaar horen, waar we voor staan en waar we gezamenlijk aan werken. Het Bestuur van Agrarische Natuur Drenthe heeft aansluitend in september 2023 besloten om in te zetten op een herkenbaar, passend en eigentijds logo waarin verbinding wordt gezocht met Boerennatuur maar tegelijkertijd de identiteit en regionale bekendheid van Agrarische Natuur Drenthe wordt behouden. Dit heeft geresulteerd in het volgende logo:

Herkenbaarheid en professionaliteit

Het toepassen van dit nieuwe logo past bij de professionaliseringsslag die Agrarische Natuur Drenthe heeft ingezet. Met dit logo versterken we de gezamenlijke herkenbaarheid in één landelijke huisstijl, werken wij mee aan de verdere door-ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer én bevorderen we onze zichtbaarheid en herkenbaarheid. 

Een nieuw jaar

Agrarische Natuur Drenthe is, ook in het nieuwe jaar, dé organisatie die actief helpt bij het verder verduurzamen en toekomstbestendig maken van de agrarische bedrijven. We sluiten voor nu even de deuren, maar staan vanaf maandag 8 januari 2024 weer met volle inzet voor u klaar! 

Wij wensen u vreugdevolle feestdagen toe en een gezond en vruchtbaar 2024!

Namens bestuur en medewerkers van Agrarische Natuur Drenthe