Mijn BoerenNatuur

Nieuws

Eindrapportage: transitie naar NIL en bio-economie in Nationaal Park Drentsche Aa

Eindrapportage: transitie naar NIL en bio-economie in Nationaal Park Drentsche Aa

Het zijn roerige tijden voor de agrarische sector. Het vertalen van maatschappelijke opgaven naar praktische mogelijkheden op bedrijfsniveau is geen sinecure maar een langjarig proces. Zeker in een uniek gebied als Nationaal Park Drentsche Aa.

Doelstelling en focus

De doelstelling van afgelopen project was om samen met de landbouw en gebiedspartijen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de bedrijfsvoering praktische en haalbare maatregelen toe te passen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De focus van deze verkenning lag op de agrarische bedrijvigheid nabij de natuurgebieden en het stroomgebied van de Drentsche Aa.

Definitie natuurinclusieve landbouw

Voor dit project luidt de definitie van natuurinclusieve landbouw: ‘’Natuurinclusieve landbouw is een economisch rendabele landbouw, die optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering, inclusief zorg voor ecologische functies, de biodiversiteit op en om het bedrijf en de belevingswaarde van het landschap.’’

Uitgangspunten van de landbouw

De ondernemers in het gebied geven de voorkeur aan productieve maatregelen, die praktisch uitvoerbaar en economisch haalbaar zijn. Bij het inpassen van maatregelen staan ze graag zelf aan het roer en is de wens om te kunnen expirimenteren met NIL-maatregelen, om zo meer ervaring op te doen. De NIL-maatregelen moeten ook passen in het landschap en bij de samenwerking en grondruil tussen agrariërs in het gebied. Ook wordt belang gehecht aan samenwerking met terreinbeherende organisaties (TBO’s) en waardering vanuit overheid en markt.

Erkentelijk

Agrarische Natuur Drenthe is CLM zeer erkentelijk voor de deskundige inzet en professionaliteit waarmee dit project is uitgevoerd en de eindrapportage tot stand is gekomen. Ook aan de projectleiders Geertje Enting en Sikke meerman én de deelnemende boeren en gebiedspartijen wil Agrarische Natuur Drenthe zijn complimenten kenbaar maken.

Lees de eindrapportage hier

Foto: impressie van het Drentsche Aa gebied © Roy Gommer