Mijn BoerenNatuur

Nieuws

Pas geplante boom in Hooghalen staat in de weg

Pas geplante boom in Hooghalen staat in de weg

Het is geen foutje maar met opzet. Wethouder Jan Schipper (gemeente Midden-Drenthe) plantte 6 maart jl samen met akkerbouwer Otto Willem Eleveld een bronboom op het perceel direct naast zijn boerderij in Hooghalen. Deze boom staat een tikkie in de weg, als herinnering dat op elk boerenbedrijf plaats is voor biodiversiteit. De bronboom is door Agrarische Natuur Drenthe geschonken aan Otto Willem, als dank voor zijn jarenlange inzet als bestuurder.

Einde bestuurstermijn Otto Willem Eleveld

Otto Willem neemt eind maart 2023 officieel afscheid als bestuurder bij Agrarische Natuur Drenthe (AND). Zijn laatste termijn als bestuurder zit er dan formeel op. Om hem te bedanken voor zijn bestuurswerk en jarenlange inzet voor agrarisch natuurbeheer heeft het bestuur van AND besloten om de Drentse bronboom aan Otto Willem te schenken.

De boom staat op de plek waar het voor Otto Willem allemaal is begonnen. Het voormalig weilandje achter de boerderij heeft hij op eigen initiatief ingezaaid met een bloemenmengsel. Later kwam hij in aanraking met Agrarische Natuur Drenthe en is hij gestart met akkervogelbeheer. Dit is uitgegroeid tot bijna 9 ha agrarisch natuurbeheer voor akkervogels en waterkwaliteit.

Daarnaast is Otto Willem aan het pionieren met natuurinclusieve landbouw. Door te experimenteren met gewassen voor een ruimer bouwplan, mengteelten en gebruik van mengsels van groenbemesters. Als bestuurder en deelnemer was Otto Willem altijd benaderbaar om zijn kennis en ervaring met agrarisch natuurbeheer en inclusieve landbouw te delen.

Een winterlinde

Onze koepelorganisatie Boerennatuur heeft voor ieder collectief een bronboom beschikbaar gesteld. Een bronboom is een boom op het land die, zoals dat heet, een tikkie in de weg staat. De bronboom laat zien dat op alle boerenbedrijven wel een plek beschikbaar is voor natuur. De boom is een winterlinde, een soort waar veel dieren van profiteren. De bloemen bieden nectar voor insecten en de nootjes voedsel voor vogels.