Nieuws

Schoon erf, schoon water

Schoon erf, schoon water

Er is nog ruimte voor deelname aan het DAW-project: Schoon Erf, Schoon Water.

Bent u agrariër of loonwerker in de Drentse Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s? En werkt u met gewasbeschermingsmiddelen op uw erf? Dan kunt u deelnemen aan een DAW-project dat erop is gericht om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Deelnemers worden (gratis) geadviseerd over welke maatregelen u zou kunnen nemen om aan de gewenste situatie te voldoen. Voor bovenwettelijke maatregelen kunnen zij 40 procent subsidie krijgen, tot een maximum van  14.000 euro per onderneming. Maatregelen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld een zuiveringssysteem voor afvalwater en de aanleg van een vul-en wasplaats.

Kijk voor meer informatie op http://www.agrarischwaterbeheer.nl/veenkolonien