Nieuws

Weidevogelavond gebied Hunze

Weidevogelavond gebied Hunze

Op 14 september organiseerde Agrarische Natuur Drenthe een weidevogelavond voor alle betrokkenen bij het weidevogelbeheer in het gebied Hunze. Mooi om te zien dat ook Landschapsbeheer Drenthe aanwezig was met vrijwilligers en een beheerder. We hebben gesproken over wat er goed ging en wat beter kan. Zo vroeg een agrariër of het weidevogelgebied uitgebreid kan worden. 

Er waren behoorlijk wat broedparen van de Grutto, Kievit, en ook goede aantallen Scholekster en Tureluur in het gebied. Predatiebeheer in combinatie met effectief weidevogelbeheer is essentieel. Mede door actief predatiebeheer van de wildbeheereenheden was het broedsucces hoog.

Grutto broedparen (rode spelden)

Kieviet broedparen (gele spelden)

Het broedsucces laat ook de ontwikkeling zien van het afschot aan vossen. In 5 jaar tijd is het afschot meer dan verdubbeld.

We sluiten de avond af met een het gevoel dat we met de gezamenlijke inspanningen van beheerders, jagers en vrijwilligers kunnen terugkijken op een succesvol weidevogeljaar.

Interview succesvol weidevogelseizoen

Recent is er een interview verschenen op onze website over het eveneens succesvolle weidevogelseizoen voor het Drostendiep gebied. In dit artikel gaan beheerders en weidevogelcoördinator in gesprek over de onderlinge samenwerking en de aanpak van het beheer. Lees het volledige interview hier.